หลักจากทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว โปรดทำการแจ้งชำระเงินที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้ด้วย เพื่อป้องกันปัญหาการได้รับสินค้าล่าช้า หรือไม่ได้รับสินค้า