โต๊ะนักเรียน

โต๊ะนักเรียน

            ทุกคนคงเคยผ่านช่วงวัยเรียนไม่ว่าเป็นชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษามากันแล้ว แน่นอนว่าหลายคนคงจำบรรยากาศ รวมทั้งครุภัณฑ์ต่างๆในห้องเรียนได้อย่างดี

            เมื่อนึกถึงห้องเรียนสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไร? ใช่ …โต๊ะนักเรียนตัวโปรดที่คุณชอบนั่งบ่อยๆหรือไม่? ใช่…เก้าอี้นักเรียนตัวเดิมที่คุณนั่งประจำหรือเปล่า? หรืออาจจะเป็นกระดานดำอันเก่าที่ครูใช้เขียนเนื้อหาความรู้ให้แก่คุณในวันนั้น สำหรับเราสิ่งที่นึกถึงคือ โต๊ะนักเรียนตัวโปรด เมื่อเข้าเรียนเวลาใด จำเป็นต้องนั่งที่เดิมตลอด เพราะหากได้นั่งโต๊ะเดิม จะทำให้มีความสุขในการเรียนมากยิ่งขึ้น

            “ โต๊ะนักเรียน ”  เป็นครุภัณฑ์ที่มีผิวเรียบด้านบนเรียบขนานกับพื้น รองรับน้ำหนักโดยขาโต๊ะ โดยใช้สำหรับการเขียนหนังสือ อ่านหนังสือ รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ มีลิ้นชักด้านล่างใช้สำหรับเก็บ สมุด หนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆที่มีขนาดเล็ก ระดับความสูงพอเหมาะสำหรับการนั่ง โดยทั่วไปจะใช้คู่กับเก้าอี้

            จากการสำรวจเอกสารงานวิจัย (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2531: ค) ได้ค้นพบว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

            ดังนั้นการใช้โต๊ะนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น

…พัฒนาคน = พัฒนาชาติ…

โต๊ะเรียน A4 คุณภาพเยี่ยม

โต๊ะนักเรียน A4 ยางพารา -0

โต๊ะนักเรียนA4

            โต๊ะนักเรียน … มีจำนวนมากรูปแบบที่จะเลือกซื้อโต๊ะนักเรียนสำหรับนักเรียนหรือลูกหลานควรเลือกให้เหมาะสมกับวัยและการใช้งาน

“โต๊ะนักเรียน A4” มีส่วนประกอบของโครงร่างและขาโต๊ะทำมาจากหินทรายทำจากยางพาราและข้างกล่องทำมาจากไม้ด้วยเช่นกันมีลิ้นชักสำหรับใส่อุปกรณ์การเรียนต่างๆ

สำหรับชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่แล้ว

กีตาร์ … โต๊ะนักเรียนเป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนผู้บริหารนักเรียน ให้สามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ไม้สัก ราชาแห่งไม้ , TEAK WOOD KING OF WOOD.

ไม้สัก เป็นวัสดุที่มีค่าในการนำมาใช้ประโยชน์ ต่องานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน และงานก่อสร้างอาคาร ในอดีต ป่าไม้ในประเทศไทย มีจำนวนมาก จึงใช้กันอย่างฟุ่มเฟือย โดยไม่คำนึงว่าได้ประโยชน์และคุ้มค่าหรือไม่ การปลูกอาคาร บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย วัด โบสถ์ วิหาร ล้วนใช้ไม้ทั้งสิ้น ทั้งส่วนรากฐาน เสาคาน พื้น ผนัง โครงหลังคา ตลอดจนวัสดุมุงหลังคา เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย การเปลี่ยนสภาพวัสดุไม้ที่เป็นท่อน มาเป็นไม้กระดานแผ่นที่หนา และมีขนาดใหญ่ สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานตามคุณภาพของไม้ แต่ถ้าเป็นงาน ประเภทเครื่องเรือน ส่วนใหญ่จะนำไม้สักมาใช้ เพราะเป็นที่นิยม และมีชื่อเสียงรู้จัก กันอย่างแพร่หลาย ในปัจจุบัน ไม้สัก เป็นไม้ ทีหายาก และเริ่มสูญหายไปมาก จากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า   การที่จะนำไม้สักมาใช้ในงานออกแบบ เฟอร์นิเจอร์หรือ ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก จึงต้องพิจารณาถึงประโยชน์ในการใช้สอย ความคงทนถาวร และความต้องการของผู้ใช้เป็นสำคัญ ทั้งยังต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า เหมาะสม ให้สมกับคำว่า ราชาแห่งไม้ (คัดลอกจากหนังสือที่ระลึก การจัดงาน “ถนนสายไม้ แผ่นไม้คู่แผ่นดิน ครั้งที่…

Details