กลุ่มบริษัท กีรติ ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี มีลักษณะการทำงานเป็น OEM.(Original Equipment Menufacturer) แบ่งกลุ่มลูกค้า เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ ราชการและรัฐวิสาหกิจ. End User และ Project.
ท่านสามารถติดต่อสอบถามถึงสินค้า และบริการได้ ตามช่องทางดังนี้ค่ะ
092-2695324,02-5856049
E:mail ktwooding@gmail.com
Line:ID ktwooding
Facebook https://www.facebook.com/keerati.wooding

No products were found matching your selection.